6 November 2017

“สิงห์ เอสเตท”เดินหน้าการพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนสมดุลธรรมชาติอย่างครบวงจรจากท้องฟ้าสู่ใต้ทะเล

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ - เมื่อเร็วๆ นี้ บมจ. สิงห์ เอสเตท นำโดย นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ภายใต้ชื่อโครงการ “โตไวไว” มุ่งสร้างความสมดุลการอยู่ร่วมกันของชุมชน และสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นธุรกิจของทาง บมจ.สิงห์ เอสเตท โดยมี ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ที่ปรึกษากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี นายเชาว์ ตรีณาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และชาวชุมชนร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรม

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สิงห์ เอสเตท (S) ได้เผยถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development: SD) โดยตลอดมาทางสิงห์ เอสเตท มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป ระหว่างการดำเนินธุรกิจขององค์กรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปพัฒนาโครงการ ผ่านการใช้องค์ความรู้ (Body of Knowledge) และการทำงานโดยคำนึงถึงภูมิสังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

“ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ เราคงทราบข่าวถึงโครงการพีพี โมเดล ที่ผศ.ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นคนผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งในฐานะผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวม จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการนี้ โดยในปี 2559 ได้จัดทำโครงการ “พีพี กำลังจะเปลี่ยนไป” เพื่อสนับสนุนพีพีโมเดล โดยได้มอบเรือตรวจการ ทุ่นลอย ให้กับทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา และหมู่เกาะพีพี และเพื่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในปี 2560 นี้เราจึงจัดโครงการ “โตไวไว” ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา พร้อมผลักดันการร่วมดูแลรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศให้เกิดขึ้นจริง เพื่อคืนความสมดุลธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ โดยใช้แนวทาง ‘Cloud to Coral’ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การปลูกต้นแสมขาวเพื่อมุ่งเน้นลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ การปลูกปะการังและปล่อยปลาการ์ตูนเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและคืนความสมดุลให้กับใต้ท้องทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม เป็นโครงการที่วางแผนในระยะยาวและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง”

Follow Us