โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์

สิงห์ คอมเพล็กซ์

ที่ตั้ง
มุมถนนอโศกมนตรีและถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โครงการตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 9-0-23 ไร่ (บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์)

รายละเอียดโครงการ
อาคารสำนักงานเกรดเอและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า (Mixed-use Commercial Complex) ตัวอาคาร สูง 38 ชั้นขนาดพื้นที่อาคาร รวมประมาณ 111,900 ตารางเมตร ประกอบด้วย
พื้นที่สำานักงาน 28 ชั้น (พื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 50,600 ตารางเมตร)
พื้นที่ค้าปลีก 5 ชั้น (พื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 6,000 ตารางเมตร)
พื้นที่จอดรถ 11 ชั้น (รองรับรถได้ประมาณ 1,000 คัน)

ศักยภาพของโครงการ
โครงการตั้งอยู่บนแยกถนนอโศก-เพชรบุรีตัดใหม่ (เดิมเป็นที่ตั้ง ของสถานทูตญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงเชิงพาณิชย์ ใกล้ย่านธุรกิจสำคัญ แหล่งที่พักอาศัยระดับบน ศูนย์การค้า สถานศึกษาและมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และโรงแรม สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนพิเศษศรีรัช สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) เพชรบุรีและสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้า (BTS) อโศกและแอร์พอร์ตลิงค์ (AirportLink)สถานีมักกะสัน

กลุ่มลูกค้า (ผู้เช่าพื้นที่) เป้าหมาย
พื้นที่สำนักงาน บริษัทในและต่างประเทศชั้นนำโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ
พื้นที่ค้าปลีก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคาร ร้านค้าและ จุดให้บริการโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร พกพา อินเตอร์เน็ต

ความคืบหน้าโครงการ
การก่อสร้างคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

กำหนดแล้วเสร็จ
คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561

เงินลงทุน
ประมาณ 4,255 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน)

ข้อมูลติดต่อ

สิงห์ คอมเพล็กซ์
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1221

ติดตามเรา